Regulamin studiów – dokument określający organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta[1].

W Polsce regulamin studiów uchwalany jest przez senat uczelni, wymagane jest uzgodnienie treści z samorządem studenckim[1].

Przypisy edytuj