Rewolucja naukowo-techniczna

Rewolucja naukowo-techniczna, nazywana też trzecią rewolucją przemysłową – procesy wielkich przemian w technice, produkcji i przede wszystkim w nauce, zapoczątkowane w latach 50. XX wieku i trwające do dnia dzisiejszego. Cechą charakterystyczną jest ścisła współzależność zmian w trzech powyższych dziedzinach. Najważniejszymi elementami rewolucji naukowo-technicznej są: komputeryzacja, wykorzystanie nowych źródeł energii (zwłaszcza energetyki jądrowej), automatyzacja procesów pracy, udoskonalenie środków telekomunikacji i transportu, a także rozwój produkcji materiałów syntetycznych.

Estudiante INTEC.jpg
Shanghai Transrapid 002.jpg

Skutki rewolucji naukowo-technicznejEdytuj

Dynamiczny rozwój nauki i techniki w XX wieku spowodował zmiany we wszystkich sferach życia ludzkiego, zwłaszcza w sferze gospodarki, w sferze obyczajowej i w życiu codziennym. Skutkiem rewolucji naukowo-technicznej ostatnich dziesięcioleci XX wieku było wejście większości państw zachodnich w epokę postindustrialną, która charakteryzuje się zmniejszeniem znaczenia przemysłu (zmniejszenie zatrudnienia oraz mniejszy udział w tworzeniu produktu krajowego (PKB), na rzecz wzrostu sektora usług.

Rozwój nauk biologicznych i agrotechniki przyniósł wprowadzenie nowych odmian roślin uprawnych, które umożliwiły uzyskiwanie znacznie podwyższonych plonów. Dzięki temu złagodzono na pewien czas problem głodu w niektórych państwach Trzeciego Świata. Była to tzw. zielona rewolucja.

Rozwój medycyny i genetyki umożliwił powstanie inżynierii genetycznej, nowej dziedziny wiedzy, która stwarza ogromne możliwości i zarazem może być źródłem pewnych zagrożeń w przyszłości.

Twórcą pojęcia rewolucja naukowo-techniczna jest John Desmond Bernal, fizyk i historyk nauki. Użył go po raz pierwszy w 1939 roku[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia WIEM: Rewolucja naukowo-techniczna (pol.). portalwiedzy.onet.pl. [dostęp 2011-04-21].
  • Encyklopedia PWN. T. 3. Warszawa: PWN, 1991, s. 159. ISBN 83-01-14801-2.
  • Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski: Historia 1956-1997. Podręcznik dla szkół średnich. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999, s. 243.