Rezerwaty biosfery w Niemczech

lista projektu Wikimedia

Rezerwaty biosfery w Niemczech – oficjalnie rozpoznane zarówno przez UNESCO, jak i niemieckie prawo o ochronie przyrody (niem. Bundesnaturschutzgesetz) wielkoobszarowe tereny o wyróżniających się walorach przyrodniczych i kulturowych, podlegające już innym krajowym formom ochronnym[1][2]. Najstarsze rezerwaty w Niemczech powołano w 1978 r. Od tego czasu powołano ich 16, ale jeden (Las Bawarski) utracił w 2006 r. ten status[3], zaś ''Rezerwat Biosfery Krajobrazu Krasowego Południowego Harzu'' jest w trakcie powoływania[4].

W niemieckich rezerwatach biosfery stosuje się podział na trzy strefy[5]:

  • Strefę centralną (niem. Kernzone, ang. core area), będącą terenem zarezerwowanym dla przyrody, mającą status rezerwatu przyrody, parku narodowego, lub analogiczny i zajmującą co najmniej 3% powierzchni całego rezerwatu biosfery.
  • Strefę buforową (niem. Pufferzone/Pflegezone, ang. buffer area), mającą charakter ochronny dla strefy centralnej, gdzie prowadzi się gospodarkę zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby dzikich zwierząt i roślin. Niemieckie prawo wymaga, by strefa centralna zajmowała co najmniej 10% wyznaczonego obszaru, z czego łącznie ze strefą centralną musi mieć co najmniej 20% obszaru rezerwatu[6].
  • Strefę tranzytową (niem. Entwicklungszone, ang. transition area), na terenie której działalność gospodarcza powinna zapewniać spójność ekologiczną całego rezerwatu.

Lista rezerwatów biosfery edytuj

Nazwa Data utworzenia Obszar [km²] Strefa centralna [km²] Strefa buforowa [km²] Ilustracja
Dolina Vesser-Las Turyński

Vessertal-Thüringer Wald

1979 170,81 5,62 19,49  
Krajobraz rzeczny Łaby[7]

Flusslandschaft Elbe

1979 (tylko Łaba Środkowa)

1997 (aktualny)

2758,93 35,70 555,23  
Berchtesgaden

Berchtesgadener Land

1990 840,00 138,96 95,37  
Szlezwicko-Holsztyńskie Morze Wattowe i Halligen

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen

1990 4431,00 1570,00 2840,00  
Schorfheide-Chorin 1990 1291,60 39,01 244,40  
Rhön 1991 1852,62[8] 35,77 508,80  
Szprowski Las

Błota (d.-łuż.)

Spreewald

1991 475,09 9,74 93,34  
Południowo-wschodnia Rugia

Südost Rügen

1991 229,00 3,49 32,04  
Hamburskie Morze Wattowe

Hamburgisches Wattenmeer

1992 117,00 105,30 11,70  
Dolnosaksońskie Morze Wattowe

Niedersächsisches Wattenmeer

1992 2400,00 1300,00 1080,00  
Górnołużyckie Wrzosowiska i Stawy

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty (g.-łuż.)

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

1996 301,02 11,24 120,15  
Rezerwat Biosfery Wogezów Północnych i Lasu Palatynackiego[9]

(transgraniczny)
Pfälzerwald-Nordvogesen

1998 (jako transgraniczny)

1988 (część Francuska)
1992 (część Niemiecka)

1778,42 (część niemiecka) 39,39 (część niemiecka) 492,61 (część niemiecka)  
Schaalsee 2000 309,00 19,16 89,30  
Bliesgau 2009 361,52 11,03 70,51  
Rezerwat Biosfery Jury Szwabskiej[9]

Schwäbische Alb

2009 852,69 26,45 354,10  
Krajobraz Krasowy Południowego Harzu[4]

Karstlandschaft Südharz

(W trakcie powoływania) 300,34 9,18 97,60  

Źródło tabeli (Federalny Urząd Ochrony Przyrody, stan maj 2011): http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/gebietsschutz/BR_Tab_05_11.pdf

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj