Rodzaj sił zbrojnych

podział sił zbrojnych suwerennego narodu

Rodzaj sił zbrojnych (RSZ) – główna część składowa sił zbrojnych zdolna do mniej lub bardziej samodzielnego wykonywania zadań strategicznych i operacyjnych w określonym środowisku: na lądzie, morzu, w przestrzeni powietrznej i kosmicznej, przy użyciu odpowiednich dla nich środków i sposobów walki.

Każdy RSZ stanowi zwykle określoną całość organizacyjną wyposażoną we właściwy mu podstawowy sprzęt i uzbrojenie, mającą odpowiednie sposoby prowadzenia działań bojowych (operacji), swoiste formy szkolenia, a także zasady służby wojskowej, zasady materiałowego i technicznego zabezpieczenia oraz zasady organizacji wojsk.

Zależnie od właściwości danego RSZ w jego skład wchodzą jednostki i związki odpowiednich rodzajów wojsk i służb.

Najczęstszymi RSZ są: wojska lądowe, wojska lotnicze (siły powietrzne) i marynarka wojenna. Ponadto w niektórych armiach występują lub występowały odrębne RSZ np.:

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971.