Rodzaj sił zbrojnych

część sił zbrojnych

Rodzaj sił zbrojnych (RSZ) – główna część składowa sił zbrojnych zdolna do mniej lub bardziej samodzielnego wykonywania zadań strategicznych i operacyjnych w określonym środowisku: na lądzie, morzu, w przestrzeni powietrznej i kosmicznej, przy użyciu odpowiednich dla nich środków i sposobów walki.

Podstawowe rodzaje sił zbrojnych:
wojska lądowe
siły powietrzne
marynarka wojenna

Każdy RSZ stanowi zwykle określoną całość organizacyjną wyposażoną we właściwy mu podstawowy sprzęt i uzbrojenie, mającą odpowiednie sposoby prowadzenia działań bojowych (operacji), swoiste formy szkolenia, a także zasady służby wojskowej, zasady materiałowego i technicznego zabezpieczenia oraz zasady organizacji wojsk.

Zależnie od właściwości danego RSZ w jego skład wchodzą jednostki i związki odpowiednich rodzajów wojsk i służb.

Podział edytuj

Najczęściej w siłach zbrojnych poszczególnych państw występuje podział na trzy podstawowe rodzaje sił zbrojnych:

Ponadto w niektórych armiach występują specyficzne odrębne rodzaje sił zbrojnych, jak na przykład:

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971.