Rodzina augustiańska

Rodzina augustiańskazakony męskie oparte na regule świętego Augustyna

Należą do nich w ścisłym znaczeniu:

Zakony oparte na regule św. Augustyna (nie są augustianami):

W szerokim znaczeniu również inne zakony odwołujące się do reguły świętego Augustyna, tj. dominikanie, bonifratrzy, templariusze, serwici i inni.