Roman Cieślak

polski psycholog

Roman Sławomir Cieślak – polski psycholog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS w Warszawie i jego rektor od 2016 roku.

Roman Cieślak
Państwo działania

 Polska

profesor nauk społecznych
Specjalność: psychologia
Habilitacja

2010 – psychologia
SWPS w Warszawie

Profesura

2018

rektor Uniwersytetu SWPS (2016–)
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Życiorys Edytuj

W 2010 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Psychospołeczne i osobowościowe wyznaczniki dobrostanu i reakcji na stres uzyskał na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W 2018 prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk społecznych[1].

W kadencji był 2012–2016 prorektorem Uniwersytetu SWPS do spraw naukowych[2].

W 2016 został rektorem Uniwersytetu SWPS, będąc następcą na tym stanowisku prof. Andrzeja Eliasza[3].

Działalność naukowa Edytuj

Prof. Roman Cieślak jest psychologiem, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab[4], zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem[5].

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne[5].

Publikacje Edytuj

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w cenionych czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, „Behaviour Research and Therapy”, „Journal of Vocational Behavior”, „Journal of Nervous and Mental Disease”, „Military Psychology”, „PLoS ONE”, „Journal of Clinical Psychology”). Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem Zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) i European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz rad redakcyjnych takich czasopism, jak: „Stress and Health”, „Anxiety, Stress & Coping”[6].

Przypisy Edytuj

  1. Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie. prezydent.pl, 14 marca 2018. [dostęp 2018-03-19].
  2. Prof. Roman Sławomir Cieślak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-06-27].
  3. Zmiana na stanowisku Rektora Uniwersytetu SWPS - Uniwersytet SWPS. swps.pl. [dostęp 2016-06-27].
  4. Streslab [dostęp 2023-04-20] (ang.).
  5. a b Cieślak, Roman, swps.pl [dostęp 2023-04-20] (pol.).
  6. Nowy Rektor Uniwersytetu SWPS, swps.pl [dostęp 2023-04-20] (pol.).