Ruch lotniczy

Ruch lotniczy – oznacza ruch wszystkich statków powietrznych podczas lotu oraz na polu manewrowym lotniska[1].

Ruch lotniczy

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007 (WE) nr 1794/2006 (WE) nr 730/2006 (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (CELEX: 32012R0923).