Runway visual range

RVR (od ang. runway visual range – zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej) – termin używany w lotnictwie. Określa widzialność (odległość), z jaką pilot statku powietrznego widzi z osi pasa startowego oznakowania nawierzchni drogi startowej wyznaczającej pas startowy lub identyfikuje jego linię środkową.

Urządzenie dostarczające informacji o aktualnej widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR)

RVR wyraża się w stopach lub metrach.

Linki zewnętrzne edytuj