Rustamidziimamowie i władcy środkowego Maghrebu w VIIIX wieku będący ibadytami. Ostatecznie ich państwo zostało zniszczone przez Fatymidów w 909 roku.

Imamowie rustamidzcy Edytuj

  1. Abd ar-Rahman ibn Rustam ibn Bahram (776784)
  2. Abd al-Wahhab ibn Abd ar-Rahman (784832)
  3. Aflah ibn Abd al-Wahhab (832871)
  4. Abu Bakr ibn Aflah (871)
  5. Muhammad Abul-Jaqzan ibn Aflah (871894)
  6. Jusuf Abu Hatim ibn Muhammad Abil-Jaqzan (894897)
  7. Ja'qub ibn Aflah (897901)
  8. Jusuf Abu Hatim ibn Muhammad Abil-Jaqzan, (901 -906) (powtórnie)
  9. Jaqzan ibn Muhammad Abil-Jaqzan (906909)

Bibliografia Edytuj

  • E. Szymański, Rustemidzii, w: Mały słownik kultury świata arabskiego, pod red. J. Bielawskiego, Warszawa 1971, s.444.