Ryszard Gryz

polski historyk

Ryszard Gryz (ur. 1963 w Bodzentynie) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski i historii Kościoła katolickiego w XX wieku.

W 1988 roku ukończył studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Jego praca magisterska dotyczyła powojennej gminy Bodzentyn. Rozprawę doktorską pt. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego w województwie kieleckim w latach 1945–1956, której promotorem był Stefan Iwaniak, obronił w 1998 roku na Wydziale Humanistycznym macierzystej uczelni. Dysertacja ta została wyróżniona w 2000 w organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursie „Ślady pamięci”. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o rozprawę pt. „Pozwolić czy nie?” Władze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sakralnych w latach 1971–1980.

W latach 1988–1989 był nauczycielem historii w liceum ogólnokształcącym w Bodzentynie. W 1989 roku podjął pracę w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Początkowo zatrudniony był na stanowisku asystenta, a później adiunkta (1999) i od 2009 roku profesora.

Wybrane publikacjeEdytuj

Monografie:

  • Państwo a Kościół w Polsce 1945–1956. Na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999
  • Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003 (współautor Antoni Dudek)
  • Pozwolić czy nie? Władze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sakralnych w latach 1971–1980, Kielce 2007

Pod redakcją:

  • Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, pod red. D. Olszewskiego i R. Gryza, Kielce 2000
  • Strajki w Polsce w XX wieku, pod red. R. Gryza, Warszawa 2011

BibliografiaEdytuj

  • Z perspektywy czterdziestolecia. Księga pamiątkowa Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1970–2010), pod red. R. Gryza, Kielce 2010, s. 205-206.
  • Dr hab. Ryszard Gryz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-09-04].