Rzędówka – typ wsi, charakteryzujący się luźną zabudową wzdłuż drogi, najczęściej po jej jednej stronie i prostopadle do drogi biegnącymi szerokimi pasami pól, których szerokość odpowiada szerokości zagrody gospodarskiej znajdującej się po drugiej stronie drogi. Rzędówki powstawały na ziemiach polskich w XIX wieku i występują na Mazowszu i Kielecczyźnie[1], a także na Lubelszczyźnie. Przykładem takiej wsi jest Boży Dar[2].

Rzędówka – schemat

Przypisy edytuj

  1. Maria Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa - zarys problematyki, Warszawa 1969, s. 76.
  2. Boży Dar na mapie topograficznej Geoportalu.