Rzeka graniczna

Rzeka granicznarzeka, wzdłuż której została wytyczona granica danego terytorium lub jednostki administracyjnej.