Rzeka granicznarzeka, wzdłuż której została wytyczona granica danego terytorium lub jednostki administracyjnej.

Odra na granicy polsko-niemieckiej