Sąd Najwyższy (Ukraina)

Sąd Najwyższy Ukrainy (ukr. Верховний Суд України) – naczelny organ władzy sądowniczej na Ukrainie.

Sąd Najwyższy Ukrainy
Верховний Суд України
Ilustracja
siedziba Sądu w pałacu Kłowskim
Obszar właściwości

Ukraina

Podstawa prawna

Konstytucja Ukrainy

Organizacja wewnętrzna
Skład

48 sędziów

Przewodniczy

Przewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy

Pozostałe organy

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy;
Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy;
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego;
zgromadzenie sędziów Izby Sądu Najwyższego

Funkcjonowanie
Okres funkcjonowania

od 1991

Siedziba

Kijów

Język urzędowy

język ukraiński

Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Ukraina
Godło Ukrainy
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Ukrainy

Kompetencje edytuj

Sąd Najwyższy Ukrainy powołany jest do:

 1. Sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania – jest to tzw. nadzór judykacyjny;
 2. Zwracania się do Sądu Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustawy oraz o oficjalną interpretację Konstytucji i ustaw;
 3. Sprawdzenia, czy postępowanie prezydenta Ukrainy mają oznaki zdrady lub przestępstwa;
 4. Przeprowadzenia postępowania kontrolnego w przypadku skazania Ukrainy przez międzynarodową instytucję sądowniczą, której jurysdykcja jest uznawana przez Ukrainę, za naruszenia zobowiązań międzynarodowych;

Organy Sądu Najwyższego Ukrainy edytuj

 • Przewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy,
 • Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy,
 • Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy - Sekretarz Izby (dla każdej z Izb),
 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego,
 • Zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego,

W Sądzie Najwyższym działa także:

 • Naukowa Rada Doradcza

Izby Sądu Najwyższego Ukrainy edytuj

 • Cywilna
 • Karna
 • Handlowa
 • Administracyjna

Do 2010 roku istniała również Izba Wojskowa.

Sędziowie Sądu Najwyższego Ukrainy edytuj

Sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy może być osoba, która pracowała co najmniej piętnaście lat jako śedzia lub jako sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Sędziowie wybierani są przez Radę Najwyższą Ukrainy na czas nieokreślony, a ich odwołanie z pełnienia funkcji następuje w wieku 65 lat lub przez Najwyższą Radę Sprawiedliwości.

Przewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy edytuj

Przewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w tajnym głosowaniu. Kadencja trwa 5 lat, jednak może zostać odwołany wcześniej gdy Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwali wotum nieufności. Przewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy kieruje pracami Sądu najwyższego, zwołuje i przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu, przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu o działaniach sądu i monitoruje prace sędziów. Z urzędu jest członkiem Najwyższej Rady Sprawiedliwości.

Przewodniczący Sądu:

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy edytuj

Podobnie jak przewodniczący wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w tajnym głosowaniu. Kadencja trwa 5 lat, jednak może zostać odwołany wcześniej gdy Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwali wotum nieufności. Pełni on obowiązki Przewodniczącego podczas jego nieobecności.

Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy edytuj

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w tajnym głosowaniu wybiera również czterech Zastępców Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy na pięcioletnią kadencję z możliwością jej skrócenia.

Zastępca Przewodniczącego Sądu Najwyższego Ukrainy jest Sekretarzem Izby, do której został wybrany. Jego zadaniem jest kierowanie i nadzorowanie pracami Izby oraz przewodzenie jej obradom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Pierwszego Zastępcy jeden z zastępców pełni ich obowiązki.

Naukowa Rada Doradcza edytuj

Naukowa Rada Doradcza jest organem doradczym Sądu Najwyższego. Odpowiedzialna jest za sprawdzenie merytoryczne projektów uchwał Sądu Najwyższego.

Linki zewnętrzne edytuj