Sąd Najwyższy Delaware

Sąd Najwyższy Delaware (Delaware Supreme Court) - najwyższy organ władzy sądowniczej w amerykańskim stanie Delaware. Pełni rolę sądu najwyższej instancji w sprawach toczących się przed sądami stanowymi. Równocześnie jest także stanowym sądem konstytucyjnym. Dodatkowo jego przewodniczący jest uznawany na głowę całego sądownictwa stanowego i do jego zadań należy m.in. reprezentowanie sądów w parlamencie podczas prac nad ich budżetem.

Delaware
Pieczęć Delaware

Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka stanu
Delaware

W skład sądu wchodzi pięciu sędziów powoływanych przez gubernatora za zgodą Senatu. Kadencja sędziego trwa dwanaście lat, z możliwością powtórnej nominacji. Przy powoływaniu sędziów brane są pod uwagę ich sympatie polityczne - obowiązuje zasada, iż stosunek zwolenników obu głównych partii (Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej) musi zawsze wynosić 3:2 lub 2:3, aby zapewnić sądowi pluralizm poglądów.

Ze względu na niezwykle korzystne stanowe prawo korporacyjne, Delaware jest miejscem rejestracji znacznej części spośród największych amerykańskich firm. W efekcie do Sądu Najwyższego trafia bardzo dużo spraw dotyczących takich kwestii jak fuzje, przejęcia i inne zagadnienia związane zwykle z wielkim biznesem. Uważa się, że choć Sąd działa w jednym z najmniejszych stanów USA, z powyższych powodów jego orzecznictwo miało i ma bardzo istotny wpływ na rozwój doktryny całego amerykańskiego prawa korporacyjnego.

Skład edytuj

stan na 17 października 2010

  • Myron Steele - przewodniczący
  • Randy Holland
  • Carolyn Berger
  • Jack Jacobs
  • Henry du Pont Ridgely

Linki zewnętrzne edytuj