Sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

sąd powszechny sprawujący wymiar sprawiedliwości w zakresie prawa Unii Europejskiej o wspólnotowych znakach towarowych i wzorach przemysłowych

Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych[1]sąd powszechny sprawujący wymiar sprawiedliwości w zakresie prawa Unii Europejskiej o wspólnotowych znakach towarowych i wzorach przemysłowych.

Sądy takie istnieją we wszystkich państwach członkowskich UE. Zakres kognicji tego sądu określają rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 oraz nr 40/94 z 20 grudnia 1993 z późniejszymi zmianami. Właściwość obejmuje sprawy dotyczące naruszenia, zagrożenia naruszeniem wzorów przemysłowych i znaków towarowych, unieważnienia wzoru wspólnotowego, wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego oraz skutków naruszenia znaku towarowego.

W Polsce sądem takim jest Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych – XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Wydział rozpoczął działanie 17 czerwca 2004.[2]

PrzypisyEdytuj

  1. Dziennik Urzędowy L 003 , 05/01/2002 P. 0001-0024. eur-lex.europa.eu. [dostęp 2013-03-19].
  2. Katarzyna Żuchowicz, Marcin Lasota: XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. warszawa.so.gov.pl, 2005-03-07. [dostęp 2013-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-19)].

BibliografiaEdytuj