Sławomir M. Nowinowski

polski historyk

Sławomir Michał Nowinowski (ur. 1965 w Nowym Targu) – polski historyk historiografii i dziejów dyplomacji.

Sławomir M. Nowinowski
Data i miejsce urodzenia

1965
Nowy Targ

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia powszechna najnowsza
Alma Mater

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

23 września 1999

Habilitacja

25 września 2014

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Łódzki

Życiorys

edytuj

Absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego (1990). Doktorat w 1999 (Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919-1925)) i habilitacja w 2014 tamże. W latach 1991–1999 asystent w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UŁ. W latach 1999-2016 adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ. Od 2016 profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UŁ. W latach 2006–2009 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Główne zainteresowania badawcze: historia Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1989, dyplomacja Polski i Czechosłowacji 1918–1945, historiografia polska XX wieku[1].

W 1995 roku otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki” za najlepszy książkowy debiut historyczny.

Wybrane publikacje

edytuj
 • Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa: "BGW" 1994.
 • Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2005.
 • (redakcja) Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką. Studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”, pod red. nauk. Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego, Łódź : Wydawnictwo Ibidem 2005.
 • Stosunki polsko-czechosłowackie 1932–1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, Łódź: Wydawnictwo Ibidem 2006.
 • (współautorzy: Paweł Spodenkiewicz, Tomasz Toborek), Tadeusz Wyrwa – partyzant z natury, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2007.
 • (redakcja) Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. Sławomira M. Nowinowskiego, Jana Pomorskiego i Rafała Stobieckiego, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Ibidem – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2008.
 • (redakcja) Felicjan Sławoj Składkowski, Pęk kluczy. Relacje i opowiadania, wybrał i przedmową opatrzył Sławomir M. Nowinowski, Łomianki: Wydawnictwo LTW 2008.
 • (redakcja) Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje działaczy opozycji demokratycznej w Łodzi w latach 1976–1980, oprac. Leszek Próchniak, Sławomir M. Nowinowski, Magdalena Filip, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2008.
 • (redakcja) Getto Łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940–1944, pod red. Juliana Baranowskiego i Sławomira M. Nowinowskiego, Łódź: Archiwum Państwowe – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2009.
 • (redakcja) Marzec’68 w Łodzi, pod red. Sławomira M. Nowinowskiego, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2010.
 • Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.
 • (redakcja) Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, red. Marek Kornat, Sławomir Nowinowski, Rafał Stobiecki, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram 2014.
 • (redakcja) Łódź Ghetto = Litzmannstadt Getto : 1940-1944, ed. by Julian Baranowski and Sławomir M. Nowinowski, transl. Katarzyna Gucio, Łódź: Archiwum Państwowe – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2014.
 • (redakcja) W poszukiwaniu innej historii: antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, pod red. Rafała Stobieckiego i Sławomira M. Nowinowskiego, przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Paryż: Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura 2015.
 • (redakcja) Wspominając ludzi Kultury, wybór, oprac. i wstęp Sławomir M. Nowinowski, Paryż: Instytut Literacki Kultura – Kraków: Instytut Książki 2016.
 • (redakcja) Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jędrzejewicz, Listy 1945–1962, opracowanie Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2016.
 • (redakcja) Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, red. Sławomir Michał Nowinowski, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej 2017.
 • Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria 2018, ISBN 978-83-7453-497-0

Przypisy

edytuj
 1. Dr hab. Sławomir Michał Nowinowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2014-07-24].

Linki zewnętrzne

edytuj