Słowo Polskie (Montreal)

Słowo Polskie, ang. The Polish Word – polskojęzyczny tygodnik prywatny wydawany w Montrealu w Kanadzie w okresie od 1930 do października 1934. Ukazywał się w wydawnictwie Polonia Publishing Company, a redaktorami naczelnymi byli Jan M. Kreutz (1930–34) i właściciel wydawnictwa – Wilhelm W. Rybak (1934).

Słowo Polskie
Częstotliwość

Tygodnik

Państwo

 Kanada

Wydawca

Polonia Publishing Company

Pierwszy numer

1930

Ostatni numer

1934

Redaktor naczelny

Jan M. Kreutz

Wilhelm W. Rybak

„Słowo Polskie” było pierwszą polską gazetą wydaną w Montrealu. Po rozwiązaniu linię pisma kontynuował tygodnik Polonia.

BibliografiaEdytuj