Służba sprawiedliwości

Służba sprawiedliwościsłużba stojąca w wojsku na straży wykonywania prawa, w szczególności prawa karnego wojskowego.

W skład służby sprawiedliwości wchodzą sądy wojskowe, prokuratura wojskowa i więziennictwo wojskowe. Do zadań służby sprawiedliwości należy także opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z wojskiem, oraz udzielanie pomocy prawnej organom wojskowym.

Zobacz teżEdytuj