Samuel Hornostaj herbu Hippocentaurus (zm. przed 12 maja 1618 roku) – podkomorzy kijowski w latach 1602–1618, rotmistrz królewski, był wyznawcą kalwinizmu[1].

Samuel Hornostaj
Herb
Hippocentaurus
Data śmierci

przed 12 maja 1618

Żona

Teofila Gorajska

W 1607 i 1611 roku był posłem na sejm z województwa kijowskiego[2]. Poseł na sejm zwyczajny 1613 roku z województwa kijowskiego[3].

Żonaty z Teofilą Gorajską herbu Korczak[4].

Przypisy

edytuj
  1. Henryk Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648, Warszawa 2000, s. 205.
  2. Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu, Wrocław 2016, s. 222.
  3. Janusz Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 247.
  4. Klaudia Pawiłan: Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich archiwów, s. 232.

Bibliografia

edytuj
  • Anna Filipczak-Kocur, Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku, w: „Przegląd Historyczny”, 76/2, 1985, s. 296.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego, oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 45, 275.