Sasowy Róg

Sasowy Róg – miejsce historyczne w północno-zachodniej Mołdawii, nad Prutem, naprzeciwko Ștefănești w Rumunii.

W okolicy Sasowego Rogu rozegrały się trzy bitwy: