Serock (gromada w powiecie nowodworskim)

dawna jednostka administracyjna w Polsce

Serock (do 30 XII 1959 Borowa Góra) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Serock
gromada
1959–1973
Państwo

 Polska

Województwo

warszawskie

Powiat

nowodworski

Data powstania

31 grudnia 1959

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Serock

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Serock z siedzibą GRN w mieście Serocku (nie wchodzącym w jej skład) utworzono 31 grudnia 1959 w powiecie nowodworskim w woj. warszawskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Borowa Góra z Borowej Góry do Serocka i zmianą nazwy jednostki na gromada Serock[5]; równocześnie do nowo utworzonej gromady Serock włączono obszar zniesionej gromady Łacha[6].

1 stycznia 1969 z gromady Serock wyłączono wieś Popielarze, włączając ją do gromady Kuligów w powiecie wołomińskim w tymże województwie; do gromady Serock przyłączono natomiast część obszaru wsi Arciechów o powierzchni 16,24 ha z owej gromady Kuligów w powiecie wołomińskim w tymże województwie[7][8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9]. 1 stycznia 1973 w powiecie nowodworskim utworzono gminę Serock[10] (od 1999 gmina Serock znajduje się w powiecie legionowskim).

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad i przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 438)
  6. Uchwała Nr IV-10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 439)
  7. Dz.U. z 1968 r. nr 26, poz. 174
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 1968 r., Nr. 10, Poz. 88)
  9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  10. Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim