Serwlet

klasa języka programowania Java

Serwletklasa Javy działająca po stronie serwera WWW w modelu żądanie-odpowiedź, rozszerzająca jego możliwości[1]. Uruchamiane są w bezpiecznym środowisku serwera aplikacji (np. GlassFish) albo kontenera webowego (np. Apache Tomcat). Jako część platformy JEE, serwlety mają dostęp do całego API Javy[2].

Nazwa Serwlet powstała na wzór nazwy aplet, przez zastąpienie sylaby ap- sylabą serw-, wskazującą na wykonywanie programu po stronie serwera.

Cykl życiaEdytuj

  1. Klasa serwletu jest ładowana do pamięci tylko raz, przy starcie kontenera webowego lub przy pierwszym wczytaniu strony[3].
  2. Tworzona jest instancja klasy - wywoływana jest metoda init() inicjalizująca obiekt. Inicjalizacja obiektu dokonywana jest tylko raz - przed obsłużeniem pierwszego żądania[4].
  3. Po zainicjalizowaniu, instancja klasy serwletu rezyduje w pamięci, oczekując na przydział żądań. W chwili gdy serwer otrzymuje żądanie od klienta, tworzy obiekty (instancje klas Javy) reprezentujące żądanie klienta i odpowiedź serwera, następnie uruchamia nowy wątek, który wywołuje metodę service() przekazującą obiekty żądania i odpowiedzi do odpowiedniej metody zaimplementowanej przez programistę.
  4. Po zakończeniu pracy serwletu wywoływana jest metoda destroy() zwalniająca zasoby alokowane przez uruchomiony serwlet[5].

PrzykładyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Serwlet w encyklopedii WIEM (pol.). [dostęp 2009-05-20].
  2. Opis technologii Serwletów (ang.). [dostęp 2009-05-21].
  3. Cykl życia serwletu (ang.). [dostęp 2009-05-20].
  4. Inicjalizacja serwletu (ang.). [dostęp 2009-05-20].
  5. Zakończenie pracy serwletu (ang.). [dostęp 2009-05-20].

Linki zewnętrzneEdytuj