Składowa stała

Dowolny sygnał można rozłożyć na sumę składowej stałej oraz składowej zmiennej.

Składowa stała sygnału to jego wartość średnia:

Dla sygnałów okresowych obliczanie składowej stałej można uprościć:

gdzie jest okresem.

Składowa zmienna to różnica pomiędzy sygnałem całkowitym a jego składową stałą:

Zobacz teżEdytuj