Skałka Goethego – wyrobisko na północno-wschodnim stoku wzgórza Wiktorii koło miejscowości Krzywina w gminie Przeworno. Odsłania ono unikatowe skały określane jako kwarcyty daktylowe. Są to jasnokremowe, drobnoziarniste skały krzemionkowe, w których występują wydłużone agregaty mineralne przypominające kształtem daktyle. W odsłonięciu występuje też bezbarwna odmiana kwarcu nazywana kryształem górskim.

Próbka kwarcytu daktylowego budującego Skałkę Goethego

Nazwa Edytuj

Nazwa stanowiska pochodzi od Johanna Wolfganga Goethego, niemieckiego poety i badacza, który jako pierwszy opisał tę nietypową skałę w swoim traktacie z 1823 r., gdzie porównuje go do utworów odkrytych w Brazylii przez Ludwiga von Eschwege[1]. Goethe odwiedził Krzywinę 26 sierpnia 1790 w trakcie podróży po Kotlinie Kłodzkiej w celu poznania lokalnych technik górskich i minerałów. Właśnie tutaj zwrócił uwagę na kwarcyty daktylowe[2].

Lokalizacja Edytuj

Skałka Goethego znajduje się w miejscowości Krzywina. Obiekt zlokalizowany jest przy niebieskim szlaku, ok. 1300 m na północny zachód od ruin kościoła. W terenie należy szukać nieczynnego kamieniołomu o długości 80 m, szerokości 20 m i wysokości ścian ok. 3 m. Obok obiektu znajduje się mała infrastruktura turystyczna oraz tablica informacyjna.

Geneza Edytuj

Geneza kwarcytów daktylowych, z których zbudowana jest Skałka Goethego, nie jest do końca wyjaśniona. Uznaje się, że skały te są produktem deformacji oligomiktycznych zlepieńców kwarcowych[3][4][5][6] lub powstałym w wyniku deformacji kwarcytów tektonitem zlepieńcopodobnym[7][8].

Przypisy Edytuj

  1. Goethe J. W., 1823. Die Mandelquartz fuhrende Gebirgsart von krummendorf. Bull Naturw. Sekt. Schles. Ges. 7, 11.
  2. Tablica informacyjna przy geostanowisku nr 4 na szlaku Geoparku Przedgórza Sudeckiego (tutaj link).
  3. Scheumann, K.H., 1932. Über die Konglomerat-Natur des Dattelquarzits von Krummendorf in Schlesien. Z. Für Krist. Mineral. Petrogr. 42, 264–284.
  4. Scheumann, K.H., 1936. Konglomerattektonite und ihre Begleitgesteine in der epizonalen Schieferscholle südlich von Strehlen in Schlesien. Z. Für Krist. Mineral. Petrogr. 48, 325–372.
  5. Wójcik L., 1974. Budowa geologiczna masywu strzelińskiego w okolicach Strzelina. Biuletyn Instytutu Geologicznego 279, 5–57.
  6. Dziemiańczuk K., 1979. Rola czynników sedymentacyjnych i tektonicznych w uformowaniu kwarcytów daktylowych z Krzywiny (metamorficzna okrywa granitu strzelińskiego). Kwartalnik Geologiczny 23, 97.
  7. Drescher, F.K., 1932. Über Quarzgefügeregelung im Dattelquarzit von Krummendorf (Schlesien): Beispieleines monomikten, inhomogengeregelten, heteroachsen Quarz-B-Tektonits mit partieller Rekristallisation. Z. Für Krist. Mineral. Petrogr. 42, 217–263.
  8. Chmura, K., 1967. Rozwój litologiczny jegłowskiej serii kwarcytowej. Ann. Soc. Geol. Pol. 37, 301–340.