Otwórz menu główne

Skala Childa-Pugha, skala Childa-Turcotte'a-Pugha – skala pierwotnie używana do ustalenia śmiertelności okołooperacyjnej. Obecnie jest stosowana do określenia rokowania w schorzeniach prowadzących do niewydolności wątroby (głównie w marskości wątroby) oraz konieczności przeszczepienia wątroby.

Bierze pod uwagę pięć parametrów:

HistoriaEdytuj

Po raz pierwszy skala została zaproponowana w 1964 przez C.G. Childa oraz J.G. Turcotte'a z University of Michigan[1]. Zmodyfikował ją w 1974 R.N. Pugh[2], zamieniając występujący w poprzedniej wersji stopień odżywienia pacjenta na czas protrombinowy (eliminując w ten sposób najbardziej subiektywny parametr skali).

SkalaEdytuj

Parametr 1 punkt 2 punkty 3 punkty Jednostki
bilirubina <2 (<35)
w PBC <4 (<70)
2–3 (35–50)
w PBC 4–10 (70–170)
>3 (>50)
w PBC >10 (>170)
mg/dl (μmol/l)
albumina >3,5 2,8–3,5 <2,8 g/dl
czas protrombinowy / INR <5 / <1,70 5–10 / 1,70–2,20 >10 / >2,20 w sekundach ponad normę
wodobrzusze nie ma umiarkowane napięte
encefalopatia wątrobowa nie ma stopień 1 lub 2 stopień 3 lub 4

InterpretacjaEdytuj

Punkty Klasa Roczna przeżywalność 5-letnia przeżywalność 10-letnia przeżywalność
5 lub 6 A 84% 44% 27%
7–9 B 62% 20% 10%
10–15 C 42% 21% 0%
  • klasa A – nie ma wskazań do przeszczepu wątroby
  • klasa B/C – są wskazania do przeszczepu wątroby

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. CG. Child, JG. Turcotte. Surgery and portal hypertension.. „Major Probl Clin Surg”. 1, s. 1–85, 1964. PMID: 4950264. 
  2. RN. Pugh, IM. Murray-Lyon, JL. Dawson, MC. Pietroni i inni. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices.. „Br J Surg”. 60 (8), s. 646–9, sierpień 1973. PMID: 4541913.