Otwórz menu główne

Skala Hounsfielda

skala opisująca gęstość radiologiczną

Skala Hounsfielda – ilościowa skala opisująca gęstość radiologiczną. Jej pomysłodawcą był laureat Nagrody Nobla Godfrey N. Hounsfield.

DefinicjaEdytuj

Skala jednostek Hounsfielda jest liniowym przekształceniem pierwotnego pomiaru liniowego współczynnika osłabienia, w której gęstość radiologiczna wody destylowanej w standardowej temperaturze i ciśnieniu (warunki standardowe) jest definiowana jako zero jednostek Hounsfielda (HU), natomiast gęstość powietrza w warunkach standardowych jest określana jako -1000 HU. Dla materiału X z liniowym współczynnikiem osłabienia   odpowiadająca wartość HU jest wyrażona wzorem:

 

gdzie   i   to liniowe współczynniki osłabienia wody i powietrza odpowiednio w warunkach standardowych. Stąd zmiana jednej jednostki HU przedstawia zmianę 0,1% różnicy pomiędzy współczynnikiem osłabienia wody a powietrza lub w przybliżeniu 0,1% współczynnika osłabienia wody, ponieważ współczynnik osłabienia powietrza jest bliski zeru.

UzasadnienieEdytuj

Powyższe normy zostały wybrane jako uniwersalnie dostępne odniesienia dostosowane do kluczowego zastosowania komputerowej osiowej tomografii, czyli obrazowania anatomii zwierząt.

Podstawowe wartości HU dla różnych ośrodkówEdytuj

Ośrodek HU
Powietrze < −700
Tłuszcz −80 do −100
Woda 0 +/− 5
Krew +80 +/− 10
Mięśnie +40
Kontrast +130
Kości >+130