Skwer

niezabudowany obszar spełniający funkcje rekreacyjne

Skwer (ang. square, pol. kwadrat) – niezabudowany obszar na terenie miejscowości spełniający funkcje rekreacyjne.

Skwer na Sielance w Bydgoszczy
Skwer w Kłodzku

Najczęściej skwer jest terenem zieleni z trawnikami, klombami, krzewami oraz drzewami, a niekiedy znajdują się tam fontanny, alejki, ławki i inny sprzęt rekreacyjny.

Poprzez wyraz skwer w znaczeniu prawnym należy rozumieć „budowle rekreacyjne i pozostałe”, które zostały enumeratywnie wymienione pod symbolem PKOB: sekcja-2, dział-24, grupa- 241, klasa- 2412 w załączniku „Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)”[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1316)