Strefa piesza

część miasta przeznaczona tylko dla ruchu pieszych

Strefa piesza, deptakulica, skwer, aleja lub plac wyłączone całkowicie (lub prawie całkowicie) z ruchu kołowego. Najczęściej położona w śródmieściu, spełnia funkcje centrum handlowego i gastronomicznego, niekiedy kulturalnego. Strefy piesze lokalizuje się też w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym. Podobnym rozwiązaniem jest strefa uspokojonego ruchu, z tym, że w tych obszarach dopuszcza się ograniczony ruch pojazdów, np. w formie woonerf.

Promenada w Kłodzku

Strefy piesze pojawiły się na szerszą skalę po II wojnie światowej, w związku z modernistycznymi teoriami segregacji ruchu wyrażonymi w Karcie Ateńskiej. Obecnie są jednym z fundamentalnych założeń Nowego Urbanizmu.

Drogę pieszą, najczęściej wiodącą nad brzegiem morza, urwiskiem skalnym i innymi miejscami zapewniającymi walory widokowe nazywa się promenadą.

Zobacz też edytuj