Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny)[1]. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.

Gdańsk
Gmach Domu Handlowego Jedynak w Bydgoszczy

Do podstawowych funkcji handlu zalicza się:

  • uzgadnianie struktury rodzajowej towarów,
  • kierowanie ruchem towarów w czasie – związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją,
  • kierowanie ruchem towarów w przestrzeni – miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia,
  • kształtowanie struktury asortymentowej towarów – poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb,
  • potrzeba lub chęć pozyskania czegoś.

W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny. Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy), czyli międzynarodowa wymiana towarowa pomiędzy przedsiębiorstwami pochodzącymi z różnych państw.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Prawo rzymskie traktowało to jako umowy bezimienne (łac.contracti innominammi) do ut des (wymiana towarów), facio ut facias (wymiana usług), facio ut des i do ut facias (wymiana towaru za usługę).