Handlarz

osoba zajmująca się handlem

Handlarz, handlarka – osoba zajmująca się drobnym handlem.

Warszawscy handlarze uliczni, „Tygodnik Illustrowany”, 1860

HandlarzeEdytuj

Pośrednicy handlowiEdytuj

Pośrednicy handlowi w handlu zagranicznymEdytuj

Pośrednikiem w handlu zagranicznym jest każda osoba bądź organizacja doprowadzająca swoim działaniem do zawarcia transakcji między jej dwiema głównymi stronami: kupującym i sprzedającym. Różnią się między sobą ze względu na wielkość ponoszonego ryzyka.

Z prawnego punku widzenia pośredników handlowych dzieli się na:

  • przedstawicieli działających na cudzy rachunek w cudzym imieniu (makler, agent, przedstawiciel);
  • przedstawicieli działających na cudzy rachunek we własnym imieniu (komisant, konsygnatariusz);
  • pośredników działających na własny rachunek we własnym imieniu (dystrybutor, importer, hurtownik)[1].

Według skali sprzedażyEdytuj

Według specjalnościEdytuj

Patologie zawoduEdytuj

Organizacje, zrzeszenia, związki kupieckieEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Partner handlowy: pośrednicy występujący w eksporcie. [dostęp 2014-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-30)].