Handel detaliczny

sprzedaż finalnym odbiorcom dóbr i usług przez przedsiębiorstwa lub osoby prywatne

Handel detalicznyhandel polegający na realizacji sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach, na straganach, przez dostawę do mieszkań. Jest ostatnim ogniwem obrotu towarowego.

Produkty oferowane w sprzedaży detalicznej w sklepie

OpisEdytuj

Do podstawowych zadań handlu detalicznego należy:

  • zaopatrywanie konsumentów w towary zaspokajające ich potrzeby w sposób pełny i prawidłowy, oferowanie dodatkowych usług (np. dostawy do domu, sprzedaż ratalna, zamówienia telefoniczne), odpowiednie opakowania,
  • celowe kształtowanie konsumpcji poprzez reklamę, sposób oferowania, dodatkowe usługi przy zakupie itd.
  • współudział w kształtowaniu cen na towary przez rejestrowanie reakcji rynku na zmiany cen,
  • prowadzenie produkcji i przetwórstwa dla uzupełnienia i wzbogacenia oferty.