Zysk – ogólnie: sytuacja, w której człowiek uważa, że przychody z podjętego działania były wyższe niż koszty[2].

Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo doskonale konkurencyjne na rynku róż:
TR (Total revenue) – przychody całkowite
TC (Total cost) – koszty całkowite
MC (Marginal cost) – koszty krańcowe
MR (Marginal Revenue) – przychody krańcowe
P (price) – cena[1]

W ekonomii to pojęcie stosuje się też w węższym znaczeniu – jako zarobek przedsiębiorcy wyższy niż standardowy zwrot z zainwestowanego kapitału (swego rodzaju nagroda za lepsze przewidzenie potrzeb konsumentów)[2].

W księgowości z kolei zysk jest nadwyżką pieniężnych przychodów przedsiębiorstwa nad jego kosztami w badanym okresie działalności[2]. Dlatego też nie każda firma, która uzyskuje zysk księgowy, przynosząc właścicielom np. 3% z zainwestowanego kapitału, uzyskuje zysk ekonomiczny (bo właściciele mogli alternatywnie zainwestować w inne przedsięwzięcia przynoszące 5% zwrotu z kapitału, będące w danym momencie standardowym zarobkiem na rynku)[2].

Zysk całkowity (π) – różnica między całkowitymi przychodami (total revenue, TR) przedsiębiorstwa uzyskanymi ze sprzedaży produktów, a całkowitymi kosztami poniesionymi na wytworzenie tych produktów (total cost, TC), czyli:

Maksymalizacja zysku może stanowić cel dla prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo zarówno na rynku doskonale konkurencyjnym, jak i niedoskonale konkurencyjnym. Wielkość produkcji maksymalizującą zysk można wyznaczyć, porównując koszty całkowite z przychodami całkowitymi, ale najczęściej korzysta się ze zrównania kosztu krańcowego (marginal cost, MC) z przychodem krańcowym (marginal revenue, MR).

Na górnym rysunku są przedstawione wielkości całkowite: koszty, przychody i zyski. Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, sprzedając 300 tys. róż miesięcznie. Na dolnym rysunku tę samą wielkość sprzedaży/produkcji wyznacza punkt przecięcia krzywej kosztu krańcowego z krzywą przychodu krańcowego.

Zysk przeciętny to zysk zarobiony ze sprzedaży każdej sprzedanej jednostki produktu. Zysk krańcowy to zysk zarobiony ze sprzedaży każdej kolejnej jednostki produktu.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014, s. 203, ISBN 978-83-208-2088-1.