Zysk całkowity (π) – różnica między całkowitymi przychodami (total revenue, TR) przedsiębiorstwa uzyskanymi ze sprzedaży produktów, a całkowitymi kosztami poniesionymi na wytworzenie tych produktów (total cost, TC), czyli:

Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo doskonale konkurencyjne na rynku róż:
TR (Total revenue) – przychody całkowite
TC (Total cost) – koszty całkowite
MC (Marginal cost) – koszty krańcowe
MR (Marginal Revenue) – przychody krańcowe
P (price) – cena[1]

Maksymalizacja zysku może stanowić cel dla prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo zarówno na rynku doskonale konkurencyjnym, jak i niedoskonale konkurencyjnym. Wielkość produkcji maksymalizującą zysk można wyznaczyć, porównując koszty całkowite z przychodami całkowitymi, ale najczęściej korzysta się ze zrównania kosztu krańcowego (marginal cost, MC) z przychodem krańcowym (marginal revenue, MR).

Na górnym rysunku są przedstawione wielkości całkowite: koszty, przychody i zyski. Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, sprzedając 300 tys. róż miesięcznie. Na dolnym rysunku tę samą wielkość sprzedaży/produkcji wyznacza punkt przecięcia krzywej kosztu krańcowego z krzywą przychodu krańcowego.

Zysk przeciętny to zysk zarobiony ze sprzedaży każdej sprzedanej jednostki produktu. Zysk krańcowy to zysk zarobiony ze sprzedaży każdej kolejnej jednostki produktu.

Przypisy Edytuj

  1. Microeconomics [David Besanko, Ronald Braeutigam, Ronald R. Braeu]. scribd.com. [dostęp 2015-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-10)].

Bibliografia Edytuj

  • D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014, s. 203, ISBN 978-83-208-2088-1.