Sobkowy Żleb – dolina o kształcie żlebu stanowiąca orograficznie prawe odgałęzienie Doliny Zadniej Jaworowej w słowackiej części Tatr Wysokich. Sobkowy Żleb wrzyna się w masyw Lodowego Szczytu, opada spod Lodowej Szczerbiny, Lodowych Czub i Wyżniej Lodowej Szczerbiny i kieruje się na południowy zachód w stronę górnej części Doliny Jaworowej zwanej Doliną Zadnią Jaworową. Do wyższych partii Sobkowego Żlebu nie prowadzą żadne znakowane szlaki turystyczne, jedynie u jego wylotu przebiega zielono znakowana ścieżka.

Górne partie Sobkowego Żlebu widoczne poniżej i nieco na prawo od wierzchołka Lodowego Szczytu

Sobkowy Żleb sąsiaduje:

Szlaki turystyczne

edytuj
  – szlak zielony z Jaworzyny Tatrzańskiej dnem Doliny Jaworowej i Doliny Zadniej Jaworowej na Lodową Przełęcz, skąd szlak wiedzie dalej do Doliny Pięciu Stawów Spiskich.
  • Czas przejścia do rozstaju dróg ze szlakiem niebieskim: 30 min w obie strony
  • Czas przejścia od szlaku niebieskiego na Lodową Przełęcz: 4:30 h, ↓ 3:30 h

Bibliografia

edytuj
  • Witold Henryk Paryski: Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki. Część XVIII. Lodowa Przełęcz – Lodowy Zwornik. Warszawa: Sklep Podróżnika, 1993.
  • Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  • Jarosław Januszewski, Grzegorz Głazek, Witold Fedorowicz-Jackowski: Tatry i Podtatrze, atlas satelitarny 1:15 000. Warszawa: GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., 2005. ISBN 83-909352-2-8.