Soma Weiss

Soma Weiss (1898–1942) – amerykański lekarz węgierskiego pochodzenia. Współautor opisu podłużnego pęknięcia błony śluzowej przełyku związanego z wymiotami – zwanego Zespołem Mallory’ego-Weissa.

ŻyciorysEdytuj

Soma Weiss urodził się w Bystrzycy w Siedmiogrodzie wchodzącym wówczas w skład Węgier. Studiował fizjologię i biochemię w Budapeszcie. Niezwłocznie po wybuchu I wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i ukończył studia medyczne w 1923 roku. Po początkowym okresie pracy w Cornell University, Weiss przeniósł się do Harvard Medical School, a w 1939 został ordynatorem oraz profesorem w Peter Bent Brigham Hospital. Opublikował ponad 200 artykułów nawiązujących najczęściej do chorób układu krwionośnego oraz problemów terapeutycznych i farmakologii. Wniósł duży wkład w rozwój wiedzy na temat niewydolności serca, omdleń, nadciśnienia oraz odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Zmarł nagle w wieku 43 lat na skutek pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego.

Najważniejsze osiągnięciaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Soma Weiss, George Kenneth Mallory. Hemorrhages from lacerations of the cardiac orifice of the stomach due to vomiting.. „American Journal of the Medical Sciences”. 178, s. 506-15, 1929.