Song (utwór)

utwór muzyczny z tekstem

Song (ang. song czyli pieśń, piosenka) – utwór wykonywany podczas występu estradowego, zawiera elementy satyry społecznej lub politycznej, dotyczącej aktualnej sytuacji państwa. Często pojawia się w utworach dramatycznych w formie piosenki komentującej akcję zgodnie z poglądami politycznymi autora.