Sortowanie leksykograficzne

Sortowanie leksykograficznesortowanie z wykorzystaniem porządku leksykograficznego.

Aby szybko posortować (stabilnie), należy wszystkie ciągi sortować w kolejności od ostatniej do pierwszej litery.

Zobacz też edytuj