Spadek hydrauliczny

Spadek hydrauliczny – pojęcie z zakresu hydrodynamiki podziemnej, hydrogeologii i hydrologii.

DefinicjaEdytuj

Spadkiem hydraulicznym nazywamy stosunek spadku wysokości hydraulicznej   do odległości   na jakiej spadek ten nastąpił

 

Bardziej ściśle, spadek hydrauliczny jest to wzięta ze znakiem ujemnym pochodna wysokości hydraulicznej   względem odległości   na której nastąpiła zmiana parametru  

 

OznaczeniaEdytuj

Spadek hydrauliczny oznaczany jest najczęściej symbolami:   Symbolu   należy jednak unikać do oznaczania spadku hydraulicznego, ze względu na możliwość kolizji z symbolem jednostki urojonej oznaczanej standardowo również symbolem  

JednostkiEdytuj

Wysokość hydrauliczna i odległość mają ten sam wymiardługość – zatem spadek hydrauliczny, jako ich iloraz, jest wielkością bezwymiarową (liczbą niemianowaną).

ZastosowaniaEdytuj

Pojęcie spadku hydraulicznego wykorzystywane jest najczęściej w hydrologii i hydrogeologii. Stosowane jest głównie przy opisie ruchu wód w strefie przypowierzchniowej płytkich gruntów. W hydrodynamice podziemnej pojęcie spadku hydraulicznego jest niezbyt często używane, gdyż w jego miejsce stosuje się pojęcie ciśnienia.

Uogólnieniem pojęcia spadku hydraulicznego jest gradient hydrauliczny.