Antym III (patriarcha Konstantynopola) – Inne języki