Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008 – Inne języki