Zero tolerancji dla przemocy w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

martwe linki zamienione na "żywe"
m (martwy link)
(martwe linki zamienione na "żywe")
# ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych po godz. 22:00
# wprowadzenie prawnego obowiązku zawiadamiania policji lub sądu przez dyrektorów szkół o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, zwłaszcza o naruszaniu przez niego zasad współżycia społecznego bądź popełnieniu czynu zabronionego,
# zmiany w ustawie o policji i o [http://web.archive.org/web/*/http://www.strazmiejska.gda.pl/akty/ustawaosm.html?PHPSESSID=f46af85ddb5a9011fd3722b88e66a3c3/ strażach gminnych], polegające na zobligowaniu tych instytucji do informowania rodziców i szkół o uczniach, którzy w trakcie zajęć szkolnych przebywają poza szkołą,
# zmiany w [http://prawo.finn.pl/xml/prawo/administracja/administracja/r2001/011591s#z/ ustawie o samorządzie gminnym], polegające na wprowadzeniu podstawy prawnej dla Rad Gmin do wydawania aktów prawa miejscowego wprowadzających ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych bez opieki dorosłych (w godzinach nocnych),
# zakaz rozpowszechniania [[kontrowersyjność gier komputerowych#Polska|brutalnych gier komputerowych]]<ref>{{Cytuj pismo |tytuł= [http://web.archive.org/web/20080422005428*/http://metropoint.metro.lu/20061222_Wroclaw.pdf Bez przemocy w grach]|czasopismo=[[Metropol]] |oznaczenie= 23 grudnia 2006|wolumin= nr 228/2006 (1429)|strony= s.2}}</ref>.
 
Stosowanie środków wychowawczych przez dyrektora miało być uzależnione od zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. W przypadku braku takiej zgody miał być składany wniosek do właściwego sądu. Sąd zaś mógł zobowiązać ucznia do naprawienia szkody, wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, szkoły lub społeczności lokalnej. Jeżeli wymienione powyżej środki wychowawcze okazały się bezskuteczne, wówczas dyrektorzy szkół, w ramach kary ostatecznej, mieli móc skierować ucznia do Ośrodka Wsparcia Wychowawczego.
O specyfice „trójek” decydowali [[Wojewoda|wojewodowie]], którzy byli odpowiedzialni za ich powołanie. Pierwsze „trójki” ruszyły do szkół w połowie listopada 2006. Ich zadaniem była kontrola polskich szkół a zwłaszcza zwrócenie uwagi na problemy z jakimi borykają się szkoły ([[alkoholizm]], [[narkomania]], agresja, przemoc, kradzieże itp.)
 
Działanie trójek miało polegać na prowadzeniu rozmów z uczniami i nauczycielami m.in. na temat zjawiska przemocy oraz zbieraniu informacji o takich zdarzeniach. Akcja miała potrwać do końca sierpnia 2007 roku a wyniki jej przeprowadzenia miały być podstawą do wprowadzenia programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”<ref>{{Cytuj stronę| url=httpshttp://web.archive.org/web/20080413191250*/http://www.men.home.pl/CMS/artykul.php?article=3 |tytuł=Kontrolerzy wkraczają do szkół |opublikowany=[[Ministerstwo Edukacji Narodowej]]}}</ref>.
 
== Zobacz też ==