Stan wojenny w Polsce (1939–1945)

Stan wojenny w Polsce 1939-1945stan wojenny wprowadzony na obszarze całego państwa polskiego 1 września 1939 r. na podstawie ustawy o stanie wojennym[1] zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej[2] w związku z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Zniesiony 17 grudnia 1945 r. na podstawie ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych[3] zarządzeniem Prezydium Krajowej Rady Narodowej[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym (Dz.U. z 1939 r. nr 57, poz. 366) — art. 1 ust. 1.
  2. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o stanie wojennym (Dz.U. z 1939 r. nr 86, poz. 544).
  3. Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22 ze zm.) — art. 26 ust. 1 pkt 8 i ust. 2.
  4. Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 listopada 1945 r. o uchyleniu stanu wojennego (Dz.U. z 1945 r. nr 57, poz. 320).