Stanisław Bal (zm. przed 1575)

Stanisław Bal herbu Gozdawa (zm. przed 1575) – starosta sanocki, szlachcic polski, krzewiciel kalwinizmu, dziedzic w Hoczwi i Nowotańcu, syn podkomorzego sanockiego Mikołaja z Nowotańca i Heleny z Tęczyńskich.

Stanisław Bal
Herb
Gozdawa
Rodzina

Balowie herbu Gozdawa

Data śmierci

przed 1575

Ojciec

Mikołaj II Bal

Matka

Helena z Tęczyńskich

Ożeniony z córką Adama Wzdowskiego, szwagier Hieronima Stano. Wraz z bratem przeszli na kalwinizm i byli jego aktywnymi krzewicielami. W rodzinnej Hoczwi osadzili kalwińskiego kaznodzieję Tyburcego Boryszowskiego, a następnie Jakuba ze Strzyżowa.