Stanisław Kałdon

Stanisław Jan Kałdon (ur. 8 maja 1945 w Trześni[2], zm. 7 kwietnia 2022[3]) – polski duchowny i teolog rzymskokatolicki, dominikanin, rekolekcjonista, prof. dr hab.[3][1]

Stanisław Kałdon
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1945
Trześń

Data śmierci

7 kwietnia 2022

profesor nauk teologicznych
Specjalność: homiletyka, teologia praktyczna[1]
Doktorat

20 listopada 1992[1]

Habilitacja

7 grudnia 2000[1]

Profesura

22 października 2007[1]

ŻyciorysEdytuj

Pierwszą profesję zakonną złożył 21 września 1965, śluby wieczyste złożył 22 września 1968, święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1972[2][4]. W 1987 ukończył studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie[4]. 20 listopada 1992 obronił pracę doktorską Pobożność maryjna i jej rola w kształtowaniu postawy chrześcijanina w kazaniach O. Konstantego M. Żukiewicza OP, 7 grudnia 2000 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Kaznodziejstwo Ojca Czesława Stanisława Mączki OP (1872-1939): na tle kaznodziejstwa pierwszej połowy XX wieku[1]. 22 października 2007 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk teologicznych[1]. Został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego[1].

Był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Pedagogiki Rodziny na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkole Filozoficznej i Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, w Katedrze Historii Kaznodziejstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie[1].

Od 2008 był kierownikiem Sekcji Homiletyki, od 2011 kierownikiem Katedry Historii Kaznodziejstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[1][4].

Zmarł 7 kwietnia 2022[3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j O. prof. dr hab. Stanisław Jan Kałdon OP (nie żyje), [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-04-09].
  2. a b Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 2001, wyd. Apostolicum, Ząbki 2002, s. 710.
  3. a b c Zmarł o. Stanisław Kałdon. radio.lublin.pl. [dostęp 2022-04-09]. (pol.).
  4. a b c O. Stanisław Kałdon OP. lublin.dominikanie.pl. [dostęp 2022-04-10]. (pol.).