Stanisław Myszkowski (zm. 1570)

dworzanin królewski, poseł na sejm, polityk
Ten artykuł dotyczy wojewody krakowskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Stanisław Myszkowski z Mirowa herbu Jastrzębiec (zm. w 1570 roku) – wojewoda krakowski w latach 1565-1570, kasztelan sandomierski w 1563 roku, starosta ratneński w 1552 roku, starosta słomnicki, starosta malborski w w latach 1554-1563, krajczy korony w 1550 roku, wojski krakowski w latach 1549-1557, dworzanin królewski w 1546 roku[1].

Stanisław Myszkowski
Stanisław Myszkowski
Herb
Jastrzębiec
Rodzina Myszkowscy herbu Jastrzębiec
Data śmierci 1570
Żona

Jadwiga Tęczyńska

We wszystkich swoich aktywnościach publicznych był bliskim i lojalnym współpracownikiem króla Zygmunta Augusta. Przy wsparciu króla Stanisław Myszkowski prowadził działalność religijną (w której dużą rolę odgrywały cele polityczne) jako jeden z przywódców małopolskich kalwinistów. Dążył do stworzenia programu wyznaniowego i i utworzenia polskiego kościoła narodowego. Był zwolennikiem reform państwowych. Brał czynny udział w przygotowaniu unii realnej z Litwą[2]. Jako przedstawiciel Korony Królestwa Polskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku[3].

Związek małżeński zawarł z Jadwigą z Tęczyńskich herbu Topór. Małżonkowie pochowani zostali na cmentarzu ewangelickim w Krakowie, ale ich wspólny pomnik nagrobny pochodząca z czwartego ćwierćwiecza XVI w. znajduje się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bestwinie. Stanisław Myszkowski był właścicielem Bestwiny, wsi w Polsce, położonej w województwie śląskim, w powiecie bielskim[4] Ordynacji Myszkowskich.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 245.
  2. Irena Kontny, Nagrobek Myszkowskich w Bestwinie - zagadnienia historyczno-ikonograficzne, [w:] Łukasz Konarzewski, Irma Kozina (red.), Parki, ogrody, cmentarze, t. 11, Katowice, ISBN 978-83-952833-2-1, OCLC 1140168772 [dostęp 2020-02-21].
  3. Akta Unji Polski z Litwą: 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 339.
  4. Joanna Borek-Firlejczyk, Zapomniany nagrobek - renesansowe epitafium Stanisława i Jadwigi Myszkowskich z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwine. Odkrycie i konserwacja., [w:] Łukasz Konarzewski, Irma Kozina (red.), Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, t. 11, Katowice: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach i Regionalny Instytut Dziedzictwa w Katowicach, 2019, ISBN 978-83-952833-2-1.