Stanisław Szołkowski

Stanisław Szołkowski herbu Korwin (zm. w 1702 roku) – pisarz ziemski wiłkomierski w latach 1693–1702, stolnik wiłkomierski od 1689 roku.

Poseł sejmiku powiatu wiłkomierskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[1]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[2]. Poseł na sejm zwyczajny pacyfikacyjny 1699 roku z powiatu wiłkomierskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 85.
  2. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]

BibliografiaEdytuj

  • Bogusław Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991, s. 239.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 734.