Starszy aspirant

Starszy aspirant (st. asp.) − stopień w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest aspirant w wyższym aspirant sztabowy. Odpowiednik stopnia starszy chorąży w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odpowiednikiem tego stopnia w Policji jest starszy aspirant Policji.

Dystynkcje starszego aspiranta PSP noszone na ubiorze specjalnym.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 4, poz. 25).