Statyczna próba ściskania

Statyczna próba ściskania – metoda badań wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych.

Badanie polega na osiowym ściskaniu znormalizowanej próbki ze stałą szybkością. Próbką jest odpowiednio przygotowany okrągły pręt o stosunku długości do średnicy, uniemożliwiającym wyboczenie w trakcie badania. Próbę przeprowadza się na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej. W czasie próby rejestruje się zależność siły ściskającej od skrócenia próbki. Gotowy wykres, będący wynikiem takiego pomiaru, jest przedstawiony jako nominalne naprężenie w funkcji nominalnego odkształcenia Nominalne naprężenie jest to stosunek przyłożonej siły ściskającej do pola przekroju początkowego Skrócenie nominalne to stosunek bezwzględnego skrócenia do długości początkowej

Na podstawie statycznej próby ściskania wyznacza się:

Sposób przeprowadzania badania zależy od badanego materiału. Informacje na ten temat można znaleźć w normach PN-EN 12290, PN-EN ISO 604, PN-EN ISO 7500-1, PN-EN 24506, PN-H-83119, PN-D-04102, PN-D-04229, PN-D-04115 i PN-H-04320.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj