Strażnica WOP Sztutowo

Strażnica WOP Stegna/Sztutowo – podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej.

Strażnica WOP Stegna/Sztutowo
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945

Rozformowanie

1958

Organizacja
Dyslokacja

Stegna[1]; Sztutowo

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza

Podległość

21 komenda odcinka WOP
10 batalion OP
163 batalion WOP

Dysl wop 1945 4.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 21 komendy odcinka Elbląg jako 101 strażnica WOP[2] (Steegen)[3] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[4]. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska[5].

9.08.1949 strażnica nr 101 ze Stegny została przeniesiona do m. Sztutowo, do koszar przy sztabie 10 batalionu OP[a].

W marcu 1954 dokonano zmiany numeracji strażnic WOP. Strażnica Sztutowo otrzymała numer 99[6]. Jesienią 1956 rozpoczęto numerować strażnice w systemie brygadowym. Podległa 163 batalionowi WOP strażnica Sztutowo otrzymała numer 15[7]. Latem 1957 , po przekazaniu 161 batalionu WOP 15 Brygadzie WOP, zmieniono po raz kolejny numerację strażnic w systemie brygadowym[8]. Strażnica Sztutowo stała się numerem 9[9]

Wiosną 1958 zlikwidowano strażnicę Sztutowo. Odcinek podzielono pomiędzy strażnicę Krynica i strażnicę Jantar. W miejsce strażnicy Sztutowo powstała placówka zwiadu Sztutowo[10].

Ochrona granicyEdytuj

Strażnice sąsiednie:

100 strażnica WOP Bohnsack, 102 strażnica WOP Tiegenhagen

Dowódcy strażnicyEdytuj

 • por. Edward Loniec[2]
 • ppor. Roman Kędziołka (był 10.1946)[b].
 • ppor. Henryk Matczak (?-1952)

UwagiEdytuj

 1. Rozkaz nr 037/op z 15.08.1949 → Historia KBWOP ↓, s. 54
 2. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 062 z 19.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Ireneusz Bieniecki. Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granicy morskiej. „Biuletyn 1/2005. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej”, 2005. Koszalin. ISSN 1429-2505. 
 • Andrzej Skorek. Zabezpieczenie wybrzeża środkowego po II wojnie światowej. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/97, 1997. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr.Historia Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1960. Koszalin 1961
 • ASGr.Historia Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Gdańsk 1965.
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.