Strefy klimatyczno-roślinne

Strefy klimatyczno-roślinnerównoleżnikowy układ typów klimatów obszarów niegórskich Ziemi i związanych z nimi głównie biomów roślinnych:

  1. strefa równikowa od 10°N do 5-10°S
  2. strefa tropikalna z letnią porą deszczową 25°-30° N i S
  3. strefa subtropikalna pustyń
  4. strefa przejściowa z zimową porą deszczową pomiędzy 35° a 45° szerokości geograficznej południowej i północnej
  5. strefa ciepła umiarkowana (oceaniczna)
  6. strefa umiarkowana typowa (nemoralna)
  7. strefa umiarkowana sucha (kontynentalna)
  8. strefa umiarkowana chłodna (borealna)
  9. strefa arktyczna i antarktyczna