Strobilizacja, strobilacja – wielokrotny podział poprzeczny, w wyniku którego:

  • powstaje strobila tasiemców (Cestoda),
  • z przygębowego odcinka ciała polipa powstają efyry krążkopławów (Scyphozoa). Dzielący się polip nosi nazwę strobilizatora. Strobilizacja jamochłonów jest rodzajem rozmnażania bezpłciowego, polegającego na tym, że polip (jedna z postaci organizmów należących do parzydełkowców) wielokrotnie dzieli się poprzecznie na tzw. talerzyki, a u szczytu odrywają się młodociane formy meduzy (larwy, które przekształcają się w dorosłe meduzy) zwane efyrami. Łańcuchy efyr przed oderwaniem się od polipa zwane są strobilami. Wyróżniane są dwa typy strobilizacji polipów:
    • strobilizacja monodyskoidalna – od ciała polipa oddziela się pojedyncza efyra,
    • strobilizacja polidyskoidalna – od ciała polipa oddziela się jednocześnie wiele efyr.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj